Villkor

1. Omfattning

Följande villkor gäller för alla beställningar som görs via vår onlinebutik av konsumenter eller handlare.

Konsument betyder en individ som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför den enskildes handel, verksamhet, hantverk eller yrke;

Med näringsidkare avses en person som agerar för ändamål som hänför sig till den personens näringsverksamhet, hantverk eller yrke, vare sig han agerar personligen eller genom en annan person som handlar i näringsidkarens namn eller för näringsidkarens räkning.

Dessa villkor gäller även för näringsidkare för framtida kommersiella relationer utan behov av något formellt uttryck för det. Såvida vi inte uttryckligen godkänt motsatsen, kan vi inte acceptera den avtalsenliga giltigheten av några motstridiga eller kompletterande allmänna villkor som används av någon näringsidkare.

2. Kontraktspartner, avtalsbildning

Köpeavtalet ingås med Multicare-Centrum.nl.

Visning av produkter inom nätbutiken utgör ett bindande erbjudande från vår sida att ingå avtal avseende varorna. Du kan lägga våra produkter i din varukorg utan förpliktelser och ändra dina uppgifter när som helst innan du skickar en bindande beställning genom att använda de korrigeringsmöjligheter som tillhandahålls för detta ändamål och förklaras under beställningsprocessen. Avtalet bildas genom att klicka på beställningsknappen som indikerar att du accepterar vårt erbjudande gällande varorna som finns i din varukorg. När du har skickat din beställning får du omedelbart en bekräftelse via e-post.

3. Avtalsspråk, Sparande av avtalstexten

Det språk som är tillgängligt för att ingå avtalet är engelska.

Vi sparar kontraktstexten och vidarebefordrar orderdata och våra villkor till dig via e-post. Av säkerhetsskäl kan kontraktstexten inte nås via internet.

4. Leveransvillkor

Vi skickar endast varor på vägen; Varor att hämta är möjligt, men kontakta oss först. Leverans till postlådor är möjlig, välj leverans med PostNL. (Belgien och Nederländerna endast möjligt)

5. Betalning

På grund

Beställning på konto är endast möjligt för företag. Efter godkännande från oss kan du beställa på konto så läggs det till i betalningsmetoderna.

IDEALISK

Företaget har fått ditt kontonummer (IBAN) i iDEAL-betalningen. För en återbetalning måste de använda ditt IBAN. Med en överföring kommer pengarna att finnas på ditt bankkonto nästa arbetsdag. Fråga företaget vilket datum de överförde beloppet.

Kreditkort

Med inlämnandet av beställningen skickar du samtidigt dina kreditkortsuppgifter till oss. Efter din identifiering som den juridiska kortinnehavaren, direkt efter beställningen, kommer vi att be ditt kreditkortsföretag att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av kreditkortsföretaget och debiteras ditt kort.

PayPal

Under beställningsprocessen kommer du att vidarebefordras till PayPals webbsida. För att betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller registrera dig först, identifiera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionerna till oss. Efter att ha skickat in din beställning i butiken instruerar vi PayPal att initiera betalningstransaktionen.

Direkt efteråt utförs betalningstransaktionen automatiskt av PayPal. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen.

6. Äganderättsförbehåll

Varorna förblir vår egendom tills full betalning erlagts. För företag gäller dessutom följande: Vi förbehåller oss äganderätten till varorna fram till fullständig reglering av alla anspråk som härrör från en pågående affärsrelation. Du får återförsälja reserverade varor i ordinarie affärsverksamhet; du ska överlåta alla anspråk som uppstår från denna återförsäljning – oavsett koppling eller blandning av de reserverade varorna med en ny artikel – till oss i förskott till ett belopp av fakturabeloppet, och vi accepterar detta uppdrag. Du förblir behörig att driva in anspråken; Vi kan dock även driva in anspråken själva om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser.

7. Skador under leverans

För konsument gäller följande: Om varan levereras med uppenbara skador orsakade under leverans, vänligen anmäl felet till transportören och meddela oss utan dröjsmål. Underlåtenhet att göra ett klagomål eller ta kontakt påverkar inte på något sätt dina juridiska rättigheter eller upprätthållandet av sådana rättigheter, särskilt dina garantirättigheter. Däremot hjälper du oss att göra våra egna krav mot transportören eller transportförsäkringsgivaren.

Gäller handlare: Riskerna för oavsiktlig förlust eller försämring av varorna kommer att överföras till dig när vi har lämnat in varan till åkeriet, transportören eller annan entreprenör för vidarebefordran till den definierade personen eller anläggningen. "Handlare" enligt definitionen av holländska HGB är föremål för inspektions- och anmälningskraven som anges i § 377 HGB. Om du underlåter att följa instruktionerna som anges där, kommer varan att anses vara godkänd om inte defekten inte kunde upptäckas vid inspektion