reflex hammare

En reflexhammare är ett medicinskt instrument som används av utövare för att testa djupa senreflexer. Test för reflexer är en viktig del av den neurologiska fysiska undersökningen för att upptäcka avvikelser i det centrala eller perifera nervsystemet.

Senaste nytt

Visit our blog