Rätt att ångra

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen kommer att löpa ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som du angett förvärvar, fysisk besittning av den sista varan.

För att utöva rätten att ångerrätt måste du informera oss (Multicare-Centrum.nl, Pasteurstraat 10, 2811 DX Reeuwijk Nederländerna, [email protected], telefonnummer: + 31 182 391 210) om ditt beslut att säga upp detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade avbokningsblanketten, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din kommunikation angående din utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

KLICKA HÄR FÖR RETURFORMULÄR

Effekter av uppsägning

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans (förutom de tilläggskostnader som uppstår om du väljer en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust på alla levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig. Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast –

(a) 14 dagar efter den dag vi får tillbaka alla levererade varor från dig, eller

(b) (om tidigare) 14 dagar efter den dag du ger bevis på att du har returnerat varorna, eller

(c) om det inte fanns några varor levererade, 14 dagar efter den dag då vi informeras om ditt beslut att säga upp detta avtal.

Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ta på dig några avgifter som ett resultat av återbetalningen.

Vi kan hålla inne med återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då du meddelade oss din uppsägning från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut.

Du kommer att få stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.