Vi gör vårt yttersta för att leverera bra produkter och för att säkerställa att hela hanteringen av beställningar löper korrekt och smidigt.

Om du har ett klagomål, vänligen meddela oss det. Vi kommer sedan att försöka lösa detta så snabbt och effektivt som möjligt.

Klagomålsformulär

Om vi ​​inte kan lösa ärendet tillsammans och ett klagomål eller en tvist fortfarande kvarstår, har du möjlighet att skicka in detta för en oberoende bedömning. Det finns två alternativ för detta, nämligen:

Certifieringsorganisationer
Vi är båda medlemmar av Foundation Webshop Keurmerk samt TrustedShops. Detta ger dig ingen 100 % garanti, men det ger dig en hög grad av säkerhet att vi agerar korrekt.
Du kan lämna in ditt klagomål/tvist till dem för en oberoende bedömning.
Klicka här för att skicka in ett klagomål/tvist till Stichting webshop Keurmerk

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen erbjuder även tvistlösning online, den så kallade europeiska plattformen för tvistlösning online (ODR-plattform)

Vi deltar frivilligt i ett tvistlösningsförfarande.
Klicka här för att skicka in ett klagomål/tvist på ODR-plattformen