Integritetspolicy

Tack för att du besöker vår onlinebutik. Skydd av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan hittar du omfattande information om hur vi hanterar dina uppgifter.

1. Få åtkomst till data och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja någon personlig information. Vid varje besök på webbplatsen lagrar webbservern automatiskt endast en så kallad serverloggfil som innehåller t.ex. namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata), samt dokumenterar begäran.

Dessa åtkomstdata analyseras uteslutande i syfte att säkerställa att webbplatsen fungerar smidigt och att förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar enligt art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR skyddet av våra legitima intressen i korrekt presentation av vårt erbjudande som är överordnade i processen för intresseavvägning. All åtkomstdata raderas senast sju dagar efter avslutat besök på vår webbplats.

Tredje parts värdtjänster

I samband med bearbetning för vår räkning tillhandahåller tredje parter oss värd- och presentationstjänster för våra webbplatser. Vi använder följande tjänsteleverantörer för att vara värd för respektive webbplats:

URLHosting Provider
https://multicare-centrum.nl
https://dia-centrum.nl
https://ehbo-centrum.nl
https://stethoscoop-centrum.nl
https://ehboproducten.nl
https://schoonmaak-centrum.nl
https://mhci.eu
https://aed-centrum.nl
https://stethoscopeshop.eu
https://gezond-centrum.nl
Leaseweb Nederland BV
Hessenbergweg 95
1101 CX Amsterdam
Nederland

2. Datainsamling och användning för att behandla avtalet och för att öppna ett kundkonto

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du gör en beställning eller när du kontaktar (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi absolut behöver dessa uppgifter för att behandla avtalet eller för att behandla din kontaktförfrågan och du annars inte skulle kunna skicka beställningen eller kontaktförfrågan. Det framgår av varje inmatningsformulär vilken data som samlas in. Vi använder de uppgifter som du lämnar till oss för att utföra avtalet och behandla dina förfrågningar enligt art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. I den mån du har gett ditt samtycke enligt art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR genom att besluta att öppna ett kundkonto kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto. När avtalet har slutförts eller ditt kundkonto har raderats kommer all vidare behandling av dina uppgifter att begränsas, och dina uppgifter kommer att raderas vid utgången av den lagringsperiod som gäller enligt relevanta bestämmelser, om du inte uttryckligen samtycker till vidare användning av dina uppgifter eller så förbehåller vi oss rätten att ytterligare använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som lagen tillåter, vilket vi informerar dig om i detta meddelande. Ditt kundkonto kan raderas när som helst. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet nedan eller använda den relevanta funktionen som finns tillgänglig på kundkontot.

3. Överföring av data

Vi lämnar ut dina uppgifter till fraktbolaget i den omfattning som krävs för leverans av de beställda varorna enligt art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du har valt under beställningsprocessen avslöjar vi betalningsuppgifterna som samlats in för orderhanteringsändamål till den bank som har i uppdrag att hantera betalningen och, i förekommande fall, till den betaltjänstleverantör som har beställts av oss eller till den valda betaltjänsten. En del av dessa uppgifter samlas in av de utvalda betaltjänstleverantörerna själva om du öppnar ett konto hos dem. I ett sådant fall måste du under beställningsprocessen registrera dig hos din betaltjänstleverantör med hjälp av dina åtkomstuppgifter. I detta avseende gäller integritetsmeddelandet från den relevanta betaltjänstleverantören.

4. Mejla nyhetsbrev och postannons

E-postreklam om du prenumererar på nyhetsbrevet

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig vårt e-postnyhetsbrev baserat på ditt samtycke enligt art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, använda de uppgifter som krävs eller avslöjas av dig separat för detta ändamål. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevstjänsten. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet nedan eller använda länken för att välja bort i nyhetsbrevet. Vid avregistrering kommer vi att radera din e-postadress såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som lagen tillåter, vilket vi informerar dig om i detta meddelande .

Postreklam och din rätt att välja bort

Såvida du inte har valt bort eller om du är en konsument som har sin vanliga vistelseort i Spanien, förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för våra annonseringsändamål, t.ex. för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Detta tjänar skyddet av vår legitimitet