Tack för ditt intresse för vår webbplats. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan kommer vi att informera dig i detalj om behandlingen av dina uppgifter.

1. Få åtkomst till data och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång du besöker webbplatsen sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den efterfrågade filen, din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet. Dessa åtkomstdata utvärderas enbart för att säkerställa en smidig drift av webbplatsen och för att förbättra våra tjänster. Detta ska ske enligt art. 6 stycket. 1 mening 1 lit f GDPR skyddet av våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, vilka är av avgörande betydelse i processen för intresseavvägning. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.

Tredje parts värdtjänster

I samband med bearbetning för vår räkning tillhandahåller tredje parter oss värd- och presentationstjänster för våra webbplatser. Vi använder följande tjänsteleverantörer för att vara värd för webbplatsen i fråga:

URL Värdleverantör
https://multicare-centrum.nl
https://dia-centrum.nl
https://ehbo-centrum.nl
https://stethoscoop-centrum.nl
https://ehboproducten.nl
https://schoonmaak-centrum.nl
https://gezond-centrum.nl/sv/
https://aed-centrum.nl
https://stethoscopeshop.eu
https://gezond-centrum.nl
Leaseweb Nederland BV
Hessenbergweg 95
1101 CX Amsterdam
Nederländerna

Om en tjänsteleverantör är baserad i USA är den certifierad under EU-USA:s integritetsskydd. Du kan se ett aktuellt certifikat här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har Europeiska kommissionen fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield. Dessutom har vi kommit överens med andra tjänsteleverantörer i ett land utanför EU eller EES om att tillämpa EU-standardklausuler för dataskydd för att tillhandahålla lämpliga garantier enligt art. 46 para. 2 lit. c GDPR.

All data som samlas in i samband med användningen av dessa webbsidor eller i formulär för de ändamål som beskrivs nedan kommer att behandlas på respektive tjänsteleverantörs servrar. Behandling på andra servrar sker endast enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

2. Datainsamling och användning

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformuläret eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla din kontakt eller öppna ett kundkonto i enlighet med art. 6 stycket. 1 mening 1 lit. b GDPR och du kan inte skicka kontakten utan denna information. Du kan läsa vilka uppgifter som samlas in från de olika inmatningsformulären. Vi använder informationen du lämnar för att behandla dina frågor. Vi har anlitat tjänsteleverantörer för att tekniskt hantera dina frågor å våra vägnar. Dessa tjänsteleverantörer är baserade i USA och är certifierade under EU-US Privacy Shield. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har Europeiska kommissionen fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Efter fullständig behandling av begäran kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter utgången av lagringsperioderna för skatte- och handelsrätt, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda uppgifterna, vilket är lagligt tillåtet och som vi informerar dig om i detta uttalande.

3. Dataöverföring

Om du har beställt varor som vi skickar till dig per post kommer vi att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet i enlighet med den senaste tekniken. 6 stycket. 1 mening 1 lit. b GDPR till leveransansvarig transportör om detta är nödvändigt för leverans av beställda varor. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen överför vi betalningsdata som samlats in för betalningshantering till det kreditinstitut som ansvarar för betalningen och, i förekommande fall, till de betaltjänstleverantörer som anlitats av oss eller till den valda betaltjänsten.

Beroende på betalningssätt gör vissa betalningsleverantörer även själva en kreditprövning eller vidarebefordrar de betalningsuppgifter som samlats in för betalningshantering till ett externt kreditinstitut. Nedan hittar du en översikt över dessa leverantörer som vi samarbetar med:

Betalningsbehandlare
Ingenico e-Commerce Solutions BV;
Paypal

Transportör(er)
DPD Nederland BV;
PostNL

Dessutom är det möjligt att den valda betaltjänstleverantören själv samlar in dessa uppgifter när du skapar ett konto där. I det här fallet måste du logga in hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta sammanhang gäller dataskyddsförklaringen från respektive betaltjänstleverantör. Vi använder en betaltjänstleverantör i ett land utanför EU. Överföringen av personuppgifter till detta företag sker endast i samband med behovet av att uppfylla avtalet.

4. Nyhetsbrev via e-post

E-postannonsering med anmälan till nyhetsbrevet

När du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev eller lämnar dina uppgifter för att ladda ner ett dokument gratis från vår webbplats eller vår Facebook- eller LinkedIn-närvaro, använder vi de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahållna av dig för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post på baserat på ditt samtycke i enlighet med den senaste tekniken. 6 stycket. 1 mening 1 lit. en GDPR.

Nyhetsbrevet skickas för vår räkning av tjänsteleverantörer som vi vidarebefordrar din e-postadress till för detta ändamål.

Om nyhetsbrevet skickas via en tjänsteleverantör baserad i USA, är det certifierat under EU-US Privacy Shield. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har Europeiska kommissionen fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter avregistrering kommer vi att radera din e-postadress såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller så förbehåller vi oss rätten att ytterligare använda data, vilket är lagligt tillåtet och som vi informerar dig om i detta uttalande.

E-postannonsering utan registrering för nyhetsbrevet och din rätt att invända

Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en produkt eller tjänst och du inte har invänt mot detta förbehåller vi oss rätten att kontakta dig enligt art. 11.7 punkt 3 Telelagen att regelbundet skicka erbjudanden på liknande produkter, såsom redan köpta produkter, från vårt sortiment via e-post. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i ett reklamförhållningssätt till våra kunder, vilket har företräde i intresseavvägningsprocessen enligt art. 6 stycket. 1 mening 1 lit. f GDPR.

Nyhetsbrevet skickas för vår räkning av tjänsteleverantörer som vi vidarebefordrar din e-postadress till för detta ändamål.

Om nyhetsbrevet skickas via en tjänsteleverantör baserad i USA, är det certifierat under EU-US Privacy Shield. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har Europeiska kommissionen fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklammejlet.

4. Nyhetsbrev via e-post

E-postannonsering med anmälan till nyhetsbrevet

När du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev eller lämnar dina uppgifter för att ladda ner ett dokument gratis från vår webbplats eller vår Facebook- eller LinkedIn-närvaro, använder vi de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahållna av dig för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post på baserat på ditt samtycke i enlighet med den senaste tekniken. 6 stycket. 1 mening 1 lit. en GDPR.

Nyhetsbrevet skickas för vår räkning av tjänsteleverantörer som vi för detta ändamål vidarebefordrar din e-postadress till.

Om nyhetsbrevet skickas via en tjänsteleverantör baserad i USA, är det certifierat under EU-US Privacy Shield. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har Europeiska kommissionen fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter avregistrering kommer vi att radera din e-postadress såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller så förbehåller vi oss rätten att ytterligare använda data, vilket är lagligt tillåtet och som vi informerar dig om i detta uttalande.

E-postreklam utan registrering för nyhetsbrevet och din rätt att invända

Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en produkt eller tjänst och du inte har invänt mot detta förbehåller vi oss rätten att kontakta dig i enlighet med art. 11.7 punkt 3 Telelagen att regelbundet skicka erbjudanden på liknande produkter, såsom redan köpta produkter, ur vårt sortiment via e-post. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i ett reklamförhållningssätt till våra kunder, vilket har företräde i intresseavvägningsprocessen enligt art. 6 stycket. 1 mening 1 lit. f GDPR.

Nyhetsbrevet skickas för vår räkning av tjänsteleverantörer som vi för detta ändamål vidarebefordrar din e-postadress till.

Om nyhetsbrevet skickas via en tjänsteleverantör baserad i USA, är det certifierat under EU-US Privacy Shield. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har Europeiska kommissionen fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklammejlet.

6. Cookies

För att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och göra det möjligt för dig att använda vissa funktioner på den för att visa lämpliga produkter eller genomföra marknadsundersökningar, används så kallade cookies på vissa sidor på denna webbplats. Detta tjänar skyddet av våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 stycket. 1 mening 1 lit. f GDPR som är av avgörande betydelse i processen för intresseavvägning. En cookie är en liten textfil som automatiskt lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter att du stänger webbläsarsessionen, dwz när du stänger webbläsaren (dessa är så kallade sessionscookies). Andra cookies lagras på din slutanvändarenhet och låter oss känna igen din webbläsare när du besöker oss igen (beständiga cookies). För att kontrollera lagringstiden för cookies kan du använda funktionen Översikt i din webbläsares cookieinställningar. Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig när en sida använder cookies och bestämmer från fall till fall om du vill acceptera eller vägra cookies på en viss webbplats eller i allmänhet. Varje webbläsare har en egen policy för hantering av cookieinställningar. Webbläsarpolicyn beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare och förklarar hur du ändrar dina cookieinställningar. För mer information om hur du ändrar inställningarna i din webbläsare, se länkarna nedan:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Observera att inaktivering av cookies kan begränsa din åtkomst till vissa funktioner på vår webbplats.

Webbanalys

Användning av Google (Universal) Analytics för att analysera webbplatsbesök
För att analysera webbplatsbesök använder denna webbplats Google (Universal) Analytics för webbplatsanalys. Webbanalystjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat enligt irländsk lag med sitt registrerade kontor på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ( www.google.nl ). Syftet med detta är att tillvarata vårt berättigade intresse av en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 (1) (f) GDPR. Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, såsom cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-adressen förkortas genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats före överföring inom EU:s medlemsstater eller i andra medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer i princip inte att kopplas till annan Google-data. I slutet av vår användning av Google Analytics och eftersträvade syften, kommer data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

Om information överförs till Googles servrar i USA och lagras där, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield. Du kan se ett aktuellt certifikat här [link to: https://www.privacyshield.gov/list] . Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har Europeiska kommissionen fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan hindra Google från att samla in data som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Som ett alternativ till webbläsarpluginet kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics registrerar denna webbplats i framtiden. En opt-out-cookie placeras på din terminalutrustning. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på den här länken igen.

7. Skicka e-postpåminnelser

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med art. 6 stycket. 1 mening 1 lit. en GDPR använder vi din e-postadress för att skicka en utvärderingspåminnelse via e-post.

Samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan med verkan för framtiden.

8. Kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

i enlighet med art. 15 GDPR har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som beskrivs där;

i enlighet med art. 16 GDPR har du rätt att kräva omedelbar rättelse av felaktiga eller fullständiga personuppgifter som lagras av oss;

i enlighet med art. 17 GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, om inte ytterligare behandling
- Utöva yttrandefriheten och informationsfriheten;
- att uppfylla en rättslig skyldighet;
- av skäl av allmänt intresse, eller
- är skyldig att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

i enlighet med art. 18 GDPR, rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den utsträckning som
- du förnekar uppgifternas riktighet;
- behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera den;
- vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
- du har invänt mot behandlingen enligt art. 21 GDPR;

I enlighet med art. 20 GDPR har du rätt att få de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;

Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet enligt art. 77 GDPR. Du kan också kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsplats eller på vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, information, rättelse, begränsning av behandling eller radering av uppgifter eller återkallande av ett givet samtycke eller invändning mot en specifik användning av uppgifter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud .

Multicare-Centrum.nl
Pasteurstraat 10
2811DX Reeuwijk
[email protected]

Invändningsrätt

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt beskrivningen ovan för att skydda våra legitima intressen som har företräde i intresseavvägningsprocessen, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om uppgifterna behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan du utöva denna rätt när som helst enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar om det finns skäl som följer av just din situation.

Efter att ha utövat din rätt att göra invändningar kommer vi inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden.

Detta gäller inte om behandlingen är avsedd för direktmarknadsföringsändamål. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.